HomeSeeds- L-O100 Manilkara hexandra Seeds, Khirni Seeds

100 Manilkara hexandra Seeds, Khirni Seeds

100  Manilkara hexandra  Seeds, Khirni Seeds
Click To Enlarge

100 Manilkara hexandra Seeds, Khirni Seeds

Item#:

50-seeds-manilkara-hexandra-khirni-see50

Regular Price:

$9.00
Manilkara hexandra Seeds, Khirni Seeds : 

Quantity:

Product Description

Manilkara hexandra Syn. Mimusops hexandra - Shining red brown seeds.It is planted as an avenue tree.